Εναερίτης | Αρχική σελίδα
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρία εναερίτης

  • Προσφέρει λύσεις για ασφαλείς εργασίες σε ύψος, όπου η πρόσβαση με χρήση άλλων μέσων (σκάλες, σκαλωσιές, καλαθοφόρα-ανυψωτικά μηχανήματα) είναι δύσκολη, χρονοβόρα ή πολύ δαπανηρή

  • Εκπαιδεύει εργαζόμενους στις μεθόδους ασφαλούς εργασίας σε ύψος και στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας από πτώση

  • Προσφέρει εξοπλισμό ατομικής προστασίας από πτώση (αναλαμβάνοντας και την εγκατάστασή του όπου απαιτείται) και εξοπλισμό πρόσβασης μέσω σχοινιών (για τους εναερίτες)